سفارش آنلاین غذا > پیتزا 2 در 2 وکیل آباد پیتزا 2 در 2 وکیل آباد بلوار وکیل آباد -نبش فارغ التحصیلان-جنب بانک ملت حداقل سفارش : 15000 تومان
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
برگر
ساندویچ دوبل برگر ۱۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ (ساده) ۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ هات داگ (با پنیر) ۶۵۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف (ساده) ۱۴۵۰۰ تومان +
ساندویچ رست بیف (با پنیر) ۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا
پیتزا 20 (مینی) ژامبون مرغ و گوشت، گوشت رست بیف، سس خامه، پیاز، فلفل، قارچ، پنیر ۱٢۰۰۰ تومان +
پیتزا خامه (مینی) گوشت رست بیف، سس خامه، قارچ، پنیر، ذرت ۱٢۰۰۰ تومان +
پیتزا زعفران (مینی) گوشت رست بیف، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زعفران ۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص 2*2 (مینی) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا برگ (مینی) گوشت راسته کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۱۱۵۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (مینی) شنیسل مرغ کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۱۰۵۰۰ تومان +
پیتزا شطرنجی(یولو) یک نفره ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا ذرت (مینی) شنیسل مرغ، ذرت، سس خامه، قارچ، پنیر ۹۵۰۰ تومان +
پیتزا سوپر(مستطیلی) تک نفره ۱۸۵۰۰ تومان +
پیتزا یونانی(مستطیلی)تک نفره ۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ وقارچ (مینی) سینه مرغ، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا گوشت وپیاز (مینی) گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۹۵۰۰ تومان +
پیتزا ویژه2*2 (مینی) گوشت رست بیف، ژامبون، گوشت مرغ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱۰۰۰۰ تومان +
پیتزا نوین (خورشید) (مینی) ۹۵۰۰ تومان +
پیتزا میکس(MIX) (مینی) گوشت چرخ کرده، کالباس خشک، کوکتل، پنیر، پیاز، فلفل دلمه، قارچ ۹۵۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (مینی) سوسیس کوکتل، کالباس خشک، پنیر، فلفل دلمه، قارچ ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (مینی) کالباس پپرونی (تند)، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۸۰۰۰ تومان +
پیتزا سالامی با سس خامه (مینی) سالامی پنیردار، سس خامه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا (مینی) سس، پنیر، فلفل دلمه ۶۰۰۰ تومان +
پیتزا قارچ و قارچ (مینی) قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (مینی) مخلوط سبزیجات، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه ۶۵۰۰ تومان +
پیتزا 20 (تک نفره) ژامبون مرغ و گوشت، گوشت رست بیف، سس خامه، پیاز، فلفل، قارچ، پنیر ٢۱۵۰۰ تومان +
پیتزا خامه (تک نفره) گوشت رست بیف، سس خامه، قارچ، پنیر، ذرت ٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا زعفران (تک نفره) گوشت رست بیف، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زعفران ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص 2*2 (تک نفره) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ۱٧۵۰۰ تومان +
پیتزا برگ (تک نفره) گوشت راسته کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ٢٢۵۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (تک نفره) شنیسل مرغ کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سوپر (مستطیلی) (تک نفره) گوشت رست بیف، سالامی، پنیر دو لایه، زعفران، پیاز، قارچ ۱۸۵۰۰ تومان +
پیتزا ذرت (تک نفره) شنیسل مرغ، ذرت، سس خامه، قارچ، پنیر ۱۵۵۰۰ تومان +
پیتزا شطرنجی (یولو) (تک نفره) گوشت رست بیف، ژامبون مرغ دو لایه، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا یونانی (مستطیلی) (تک نفره) کالباس خشک، سس سیر، کوکتل، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (فیله ای) (تک نفره) سینه مرغ، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱٢۵۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و پیاز (تک نفره) گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا ویژه 2*2 (تک نفره) گوشت رست بیف، ژامبون، گوشت مرغ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه رباط) (تک نفره) سوسیس کوکتل، کالباس خشک، پنیر، فلفل دلمه، قارچ ۱۱۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (کامپوره ای) (تک نفره) کالباس پپرونی (تند)، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۱۵۰۰ تومان +
پیتزا سالامی با سس خامه (تک نفره) سالامی پنیردار، سس خامه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۵۵۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا (تک نفره) سس، پنیر، فلفل دلمه ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا قارچ و قارچ (تک نفره) قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (تک نفره) مخلوط سبزیجات، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه ۸۵۰۰ تومان +
پیتزا 20 (دو نفره) ژامبون مرغ و گوشت، گوشت رست بیف، سس خامه، پیاز، فلفل، قارچ، پنیر ٢۹۵۰۰ تومان +
پیتزا خامه (دو نفره) گوشت رست بیف، سس خامه، قارچ، پنیر، ذرت ٢۹۵۰۰ تومان +
پیتزا زعفران (دو نفره) گوشت رست بیف، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زعفران ٢۶۵۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص 2*2 (دو نفره) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ٢٧۰۰۰ تومان +
پیتزا برگ (دو نفره) گوشت راسته کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (دو نفره) شنیسل مرغ کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ٢۰۵۰۰ تومان +
پیتزا ذرت (دو نفره) شنیسل مرغ، ذرت، سس خامه، قارچ، پنیر ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا سوپر (مستطیلی) (دو نفره) گوشت رست بیف، سالامی، پنیر دو لایه، زعفران، پیاز، قارچ ٢۸۵۰۰ تومان +
پیتزا یونانی (مستطیلی) (دو نفره) کالباس خشک، سس سیر، کوکتل، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (فیله ای) (دو نفره) سینه مرغ، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و پیاز (دو نفره) گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا ویژه 2*2 (دو نفره) گوشت رست بیف، ژامبون، گوشت مرغ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ٢۴۵۰۰ تومان +
پیتزا میکس (دو نفره) گوشت چرخ کرده، کالباس خشک، کوکتل، پنیر، پیاز، فلفل دلمه، قارچ ٢۳۵۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه رباط) (دو نفره) سوسیس کوکتل، کالباس خشک، پنیر، فلفل دلمه، قارچ ۱۵۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (کامپوره ای) (دو نفره) کالباس پپرونی (تند)، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سالامی با سس خامه (دو نفره) سالامی پنیردار، سس خامه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢۴۵۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا (دو نفره) سس، پنیر، فلفل دلمه ۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا قارچ و قارچ (دو نفره) قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (دو نفره) مخلوط سبزیجات، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه ۱۴۰۰۰ تومان +
پیتزا 20 (خانواده) ژامبون مرغ و گوشت، گوشت رست بیف، سس خامه، پیاز، فلفل، قارچ، پنیر ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا خامه (خانواده) گوشت رست بیف، سس خامه، قارچ، پنیر، ذرت ۳۵۵۰۰ تومان +
پیتزا زعفران (خانواده) گوشت رست بیف، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زعفران ۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص 2*2 (خانواده) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا برگ (خانواده) گوشت راسته کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (خانواده) شنیسل مرغ کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ٢۶۵۰۰ تومان +
پیتزا ذرت (خانواده) شنیسل مرغ، ذرت، سس خامه، قارچ، پنیر ٢۳۵۰۰ تومان +
پیتزا سوپر (مستطیلی) (خانواده) گوشت رست بیف، سالامی، پنیر دو لایه، زعفران، پیاز، قارچ ۳۵۵۰۰ تومان +
پیتزا یونانی (مستطیلی) (خانواده) کالباس خشک، سس سیر، کوکتل، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢٢۵۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (فیله ای) (خانواده) سینه مرغ، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ٢۰۵۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و پیاز (خانواده) گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢۶۵۰۰ تومان +
پیتزا ویژه 2x2 (خانواده) گوشت رست بیف، ژامبون، گوشت مرغ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا میکس (خانواده) گوشت چرخ کرده، کالباس خشک، کوکتل، پنیر، پیاز، فلفل دلمه، قارچ ٢۹۵۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه رباط) (خانواده) سوسیس کوکتل، کالباس خشک، پنیر، فلفل دلمه، قارچ ۱۸۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (کامپوره ای) (خانواده) کالباس پپرونی (تند)، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا سالامی با سس خامه (خانواده) سالامی پنیردار، سس خامه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا (خانواده) سس، پنیر، فلفل دلمه ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا قارچ و قارچ (خانواده) قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (خانواده) مخلوط سبزیجات، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا 20 (ایتالیایی) ژامبون مرغ و گوشت، گوشت رست بیف، سس خامه، پیاز، فلفل، قارچ، پنیر ٢۶۵۰۰ تومان +
پیتزا خامه (ایتالیایی) گوشت رست بیف، سس خامه، قارچ، پنیر، ذرت ٢۶۰۰۰ تومان +
پیتزا زعفران (ایتالیایی) گوشت رست بیف، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر، زعفران ٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص 2x2 (ایتالیایی) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ٢۴۰۰۰ تومان +
پیتزا برگ (ایتالیایی) ژامبون گوشت و مرغ، سالامی، قارچ، پنیر، زعفران ٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا برگ (ایتالیایی) گوشت راسته کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا جوجه (ایتالیایی) شنیسل مرغ کبابی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر ٢۳۰۰۰ تومان +
پیتزا ذرت (ایتالیایی) شنیسل مرغ، ذرت، سس خامه، قارچ، پنیر ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مرغ و قارچ (فیله ای) (ایتالیایی) سینه مرغ، قارچ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱٧۵۰۰ تومان +
پیتزا گوشت و پیاز (ایتالیایی) گوشت چرخ کرده، پیاز، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا ویژه 2x2 (ایتالیایی) گوشت رست بیف، ژامبون، گوشت مرغ، پنیر، پیاز، فلفل دلمه ۱۸۵۰۰ تومان +
پیتزا میکس (ایتالیایی) گوشت چرخ کرده، کالباس خشک، کوکتل، پنیر، پیاز، فلفل دلمه، قارچ ٢٢۵۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط (ویژه رباط) (ایتالیایی) سوسیس کوکتل، کالباس خشک، پنیر، فلفل دلمه، قارچ ۱٧۵۰۰ تومان +
پیتزا پپرونی (کامپوره ای) (ایتالیایی) کالباس پپرونی (تند)، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱۶۵۰۰ تومان +
پیتزا سالامی با سس خامه (ایتالیایی) سالامی پنیردار، سس خامه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی) سس، پنیر، فلفل دلمه ۱۳۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی) مخلوط سبزیجات، قارچ، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر، فلفل دلمه ۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزازبان (خانواده) ۳۵۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان (تکنفره) ٢۳۰۰۰ تومان +
پیتزا زبان(دونفره) ۳۰۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی (سرخ کرده) ۳۵۰۰ تومان +
سیب زمینی (تنوری) ۵۰۰۰ تومان +
سیب زمینی طعم دار ۴۵۰۰ تومان +
سیب زمینی تنوری با ژامبون و پنیر و قارچ ٧۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر رویال چیپس، پنیر، ژامبون ۹۵۰۰ تومان +
نان سیر دار ۶۰۰۰ تومان +
چیپس و پنیر (ساده) ٧۰۰۰ تومان +
قارچ تنوری (ساده) ۵۰۰۰ تومان +
قارچ تنوری (ژامبون دار) ۵۵۰۰ تومان +
قارچ تنوری (گوشت چرخی) ۶۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ۵۰۰۰ تومان +
سالاد فصل مخصوص ۵۵۰۰ تومان +
سالاد کاردینال (پاستا) ۳۵۰۰ تومان +
سالاد فصل ۳۵۰۰ تومان +
ساندویچ
ساندویچ ویژه 2x2 هات داگ، پنیر، ژامبون مرغ ۸۵۰۰ تومان +
ساندویچ سالامی ناب سالامی پنیر دار، سس خامه ۹۰۰۰ تومان +
ساندویچ همبرگر سر آشپز همبرگر دستی به وزن 150 گرم با گوشت 100% ۱۱۰۰۰ تومان +
ساندویچ همبرگر سر آشپز با پنیر همبرگر دستی به وزن 150 گرم با گوشت 100% ۱۳۰۰۰ تومان +
ساندویچ سوپر همبرگر ناب همبرگر سر آشپز، سس خامه، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، سایر مخلفات ۱۵۵۰۰ تومان +
ساندویچ سوپر همبرگر ناب بدون خامه همبرگر سر آشپز، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، سایر مخلفات ۱۳۵۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (ساده) ۶۵۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (با پنیر) ٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (ساده) ۶۵۰۰ تومان +
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری (با پنیر) ٧۰۰۰ تومان +
ساندویچ سالامی (ساده) ۵۵۰۰ تومان +
ساندویچ سالامی (با پنیر) ۶۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل (ساده) ۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ کوکتل (با پنیر) ۵۵۰۰ تومان +
ساندویچ فیله مرغ (ساده) ۸۰۰۰ تومان +
ساندویچ فیله مرغ (با پنیر) ۸۵۰۰ تومان +
ساندویچ شنیسل مرغ (ساده) ۶۵۰۰ تومان +
ساندویچ شنیسل مرغ (با پنیر) ٧۰۰۰ تومان +
چیکن استیک(سوخاری) ۱٢۰۰۰ تومان +
غذای ایرانی
قرمه نیشابوری گوشت گوسفندی ۴۵۰۰۰ تومان +
فیله مرغ (پرسی) ۱۱۰۰۰ تومان +
غذای فرنگی
بشقاب داغ ویژه 2x2 ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، سالامی ۱۶۵۰۰ تومان +
بشقاب داغ رست بیف ۱۵۵۰۰ تومان +
بشقاب داغ با گوشت چرخ کرده ۱۳۵۰۰ تومان +
بشقاب داغ با گوشت مرغ ۱٢۵۰۰ تومان +
فیله استریپس (4 تکه) نرمال ۱۴۵۰۰ تومان +
فیله استریپس (4 تکه) اسپایسی ۱۴۵۰۰ تومان +
پاستا گوشت ٢۵۰۰۰ تومان +
پاستا مرغ ۱۵۰۰۰ تومان +
نوشیدنی
نوشابه قوطی ۱۵۰۰ تومان +
نوشابه خانواده ٢۳۰۰ تومان +
دلستر قوطی ۱۵۰۰ تومان +
دوغ لیوانی ٧۰۰ تومان +
آب معدنی کوچک ۵۰۰ تومان +
دوغ پاکبان ٢۰۰۰ تومان +
دوغ خوشگوار ٢۰۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان بلوار وکیل آباد -نبش فارغ التحصیلان-جنب بانک ملت
زمان سرویس دهی ظهر از ساعت 11 الی 15.30-شب از ساعت 18 الی 1 بامدا
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال محاسبه در زمان تحویل
محدوده سرویس دهی بلوار وکیل آباد - پیروزی - صارمی - معلم - فرهنگ
تا 50 درصد تخفیف سفارش اینترنتی غذا. دریافت آخرین تخفیف ها در صفحه اینستاگرام فودپیک
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
سفارش آنلاین غذا از بهترین رستوران ها
سفارش غذا از کترینگ شیشدیگ سفارش غذا از مجموعه غذایی شوپه سفارش غذا از ایران ایتالیا سفارش غذا از کترینگ بلوط نقره ای سفارش غذا از پیتزا دومینوز سفارش غذا از تهیه غذای ریخته گرزاده
سفارش غذا از کباب بناب رمزی سفارش غذا از رستوران سامان سفارش غذا از ویل برگر شعبه وکیل آباد سفارش غذا از کترینگ برکات سفارش غذا از شهر بهشت سفارش غذا از کترینگ تخت جمشید
سفارش غذا از دیوان سفارش غذا از غذای آماده کمال سفارش غذا از آشپزخانه سلطانی سفارش غذا از رستوران نارمک سفارش غذا از کباب ترکی آترین سفارش غذا از زغالی برگر عصرانه
سفارش غذا از رستوران وحدت سفارش غذا از کترینگ طهرانی سفارش غذا از آج برگر سفارش غذا از پیتزا توکا شعبه طرقبه سفارش غذا از غذای خانگی تره فرنگی (کوثر) سفارش غذا از فست فود تالی
سفارش غذا از کترینگ زیتون سفارش غذا از فست فود دهکده شعبه 2 سفارش غذا از کترینگ آسانا سفارش غذا از مکث برگر سفارش غذا از کترینگ آرین سفارش غذا از پیتزا بلوط
سفارش غذا از کافه غذا سفارش غذا از پیتزا پائیز 64 سفارش غذا از کترینگ صبا سفارش غذا از پیتزا برگ سفارش غذا از میرزا برگر سفارش غذا از سی تو
                      
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا فودپیک از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت و اپلیکیشن فود پیک متعلق به شرکت داده پردازی پویان می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.